‘माझी कन्या भाग्यश्री’ या योजनेची सुरुवात कधी झाली?

A. 1 एप्रिल 2016
B. 1 एप्रिल 2015
C. 1 एप्रिल 2017
D. 1 एप्रिल 2018

1 Answer on “‘माझी कन्या भाग्यश्री’ या योजनेची सुरुवात कधी झाली?”

Leave a Comment