महाराष्ट्र स्थापनेचा सुवर्ण महोत्सव कोणत्या वर्षी साजरा करण्यात आला?

A. 2010 साली
B. 2005 साली
C. 2011 साली
D. 2000 साली

1 Answer on “महाराष्ट्र स्थापनेचा सुवर्ण महोत्सव कोणत्या वर्षी साजरा करण्यात आला?”

Leave a Comment