महाराष्ट्र शासनाने सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी निवारणासाठी………. हे पोर्टल सुरू केले आहे?

A. आमचे सरकार
B. आपले सरकार
C. सर्वांचे सरकार
D. सरकार डॉट कॉम

1 Answer on “महाराष्ट्र शासनाने सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी निवारणासाठी………. हे पोर्टल सुरू केले आहे?”

Leave a Comment