महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी आहे?

A. अमरावती
B. अकोला
C. वर्धा
D. खामगाव

1 thought on “महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी आहे?”

Leave a Comment