महाराष्ट्र…… यांच्या उत्तर पश्चिम भागात वसलेले आहे?

A. मावळा पठार
B. दख्खन पठार
C. छोटा नागपूर पठार
D. मारवाड पठार

1 Answer on “महाराष्ट्र…… यांच्या उत्तर पश्चिम भागात वसलेले आहे?”

Leave a Comment