महाराष्ट्रात रामोशांना संघटित करून इंग्रजांविरुद्ध कोणी बंद केले?

A. तात्या टोपे
B. त्रिंबकजी डेंगळे
C. माजी नाईक
D. राणी लक्ष्मीबाई

1 Answer on “महाराष्ट्रात रामोशांना संघटित करून इंग्रजांविरुद्ध कोणी बंद केले?”

Leave a Comment