महाराष्ट्रात पंचायत पद्धती —— स्तरीय आहे.

A. दोन
B. तीन
C. चार
D. पाच

1 Answer on “महाराष्ट्रात पंचायत पद्धती —— स्तरीय आहे.”

Leave a Comment