महाराष्ट्रात ‘दलित पॅंथर’ ची स्थापना किती साली झाली?

A. मे 1972
B. नोव्हेंबर १९७२
C. जून 1974
D. नोव्हेंबर १९७४

1 Answer on “महाराष्ट्रात ‘दलित पॅंथर’ ची स्थापना किती साली झाली?”

Leave a Comment