महाराष्ट्रात ‘ चित्रनगरी’ हे चित्रपट निर्मितीचे केंद्र कोठे उभारण्यात येत आहे?

A. पुणे
B. मुंबई
C. नागपूर
D. कोल्हापूर

1 Answer on “महाराष्ट्रात ‘ चित्रनगरी’ हे चित्रपट निर्मितीचे केंद्र कोठे उभारण्यात येत आहे?”

Leave a Comment