महाराष्ट्रातील सर्वाधिक क्षेत्र ….. जलसिंचननाखाली आहे?

A. कालवा
B. तलाव
C. विहीर
D. उपसा

1 Answer on “महाराष्ट्रातील सर्वाधिक क्षेत्र ….. जलसिंचननाखाली आहे?”

Leave a Comment