महाराष्ट्रातील तांब्याच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असणारा जिल्हा कोणता?

A. कोल्हापूर
B. गडचिरोली
C. चंद्रपूर
D. भंडारा

1 Answer on “महाराष्ट्रातील तांब्याच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असणारा जिल्हा कोणता?”

Leave a Comment