महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणता प्रदेश तलावांचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो?

A. कोकण
B. दक्षिण महाराष्ट्र
C. मराठवाडा
D. पूर्व विदर्भ

1 Answer on “महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणता प्रदेश तलावांचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो?”

Leave a Comment