महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणता एक विभाग संत्राविभाग म्हणून ओळखला जातो?

A. मराठवाडा
B. कोकण
C. पुणे
D. नागपूर

1 Answer on “महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणता एक विभाग संत्राविभाग म्हणून ओळखला जातो?”

Leave a Comment