महाराष्ट्रातील एकूण जलसिंचन पैकी…… जलसिंचनाचा हिस्सा 55 टक्के आहे?

A. विहीर जलसिंचन
B. कालवा जलसिंचन
C. तलाव जलसिंचन
D. उपसा जलसिंचन

1 Answer on “महाराष्ट्रातील एकूण जलसिंचन पैकी…… जलसिंचनाचा हिस्सा 55 टक्के आहे?”

Leave a Comment