महाराष्ट्रातील आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाची वने खालीलपैकी कोणती?

A. पानझडी वृक्षांची वने
B. उंच वृक्षांची वने
C. गवताळ वने
D. सदाहरित वृक्षांची वने

1 Answer on “महाराष्ट्रातील आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाची वने खालीलपैकी कोणती?”

Leave a Comment