महाराष्ट्राचे मँचेस्टर असे कोणत्या शहरास ओळखले जाते?

A. मुंबई
B. इचलकरंजी
C. पुणे
D. सातारा

1 Answer on “महाराष्ट्राचे मँचेस्टर असे कोणत्या शहरास ओळखले जाते?”

Leave a Comment