महाराष्ट्राचे दुसरे मुख्यमंत्री कोण?

A. मा. सा. कन्नमवार
B. वसंतदादा पाटील
C. वसंतराव नाईक
D. यशवंतराव चव्हाण

1 thought on “महाराष्ट्राचे दुसरे मुख्यमंत्री कोण?”

Leave a Comment