महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी कोणत्या नदीस म्हणतात?

A. कोयना
B. गोदावरी
C. वैंगगंगा
D. बोर

1 Answer on “महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी कोणत्या नदीस म्हणतात?”

Leave a Comment