महाराष्ट्राचा किती टक्के भाग दख्खनच्या पठाराने व्यापलेला आहे?

A. ९०
B. ७०
C. ८०
D. ५०

1 Answer on “महाराष्ट्राचा किती टक्के भाग दख्खनच्या पठाराने व्यापलेला आहे?”

Leave a Comment