महाभारतातील ‘कुरुक्षेत्र’ हे रणांगण सध्या कोणत्या राज्यात आहे ?

A. पंजाब
B. आसाम
C. हरियाणा
D. उत्तरांचल

1 Answer on “महाभारतातील ‘कुरुक्षेत्र’ हे रणांगण सध्या कोणत्या राज्यात आहे ?”

Leave a Comment