महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास काय म्हणतात?

A. महापौर
B. पालकमंत्री
C. महापालिका आयुक्त
D. यांपैकी नाही

1 Answer on “महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास काय म्हणतात?”

Leave a Comment