महात्मा ज्योतिबा फुले यांना ‘हिंदुस्तानचा बुकर टी वॉशिंग्टन’ म्हणून कोणी संबोधले?

A. राजश्री शाहू महाराज
B. महाराजा सयाजीराव गायकवाड
C. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर
D. गोपाळ कृष्ण गोखले

1 Answer on “महात्मा ज्योतिबा फुले यांना ‘हिंदुस्तानचा बुकर टी वॉशिंग्टन’ म्हणून कोणी संबोधले?”

Leave a Comment