महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची सोय करावी अशी मागणी कोणत्या आयोग समोर केली?

A. हंटर आयोग
B. नेहरू आयोग
C. सायमन आयोग
D. रॅडक्लीफ आयोग

1 Answer on “महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची सोय करावी अशी मागणी कोणत्या आयोग समोर केली?”

Leave a Comment