मराठ्यांचे पहिले आरमार प्रमुख कोण होते?

A. कान्होजी आंग्रे
B. तुळोजी आंग्रे
C. मालोजी आंग्रे
D. येसाची आंग्रे

1 Answer on “मराठ्यांचे पहिले आरमार प्रमुख कोण होते?”

Leave a Comment