मराठी भाषेत एकूण किती व्यंजने आहेत?

A. 36
B. 48
C. 34
D. 32

1 Answer on “मराठी भाषेत एकूण किती व्यंजने आहेत?”

Leave a Comment