मनोरी खाडी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

A. रायगड
B. मुंबई उपनगर
C. रत्नागिरी
D. यापैकी नाही

1 Answer on “मनोरी खाडी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?”

Leave a Comment