‘मनाचे श्लोक’ कोणी लिहिले?

A. संत ज्ञानेश्वर
B. संत रामदास
C. संत तुकाराम
D. संत एकनाथ

1 Answer on “‘मनाचे श्लोक’ कोणी लिहिले?”

Leave a Comment