……… मध्ये जगन्नाथ शंकर शेठ हे जस्टीस ऑफ पीस या पदावर विराजमान झाले?

A. 1917
B. 1935
C. 1825
D. 1857

1 Answer on “……… मध्ये जगन्नाथ शंकर शेठ हे जस्टीस ऑफ पीस या पदावर विराजमान झाले?”

Leave a Comment