भुईमुगाच्या शेंगदाण्यांमध्ये किती टक्के तेल असते?

A. 50 ते 60 टक्के
B. 20 ते 40 टक्के
C. 40 ते 50 टक्के
D. 10 ते 25 टक्के

1 Answer on “भुईमुगाच्या शेंगदाण्यांमध्ये किती टक्के तेल असते?”

Leave a Comment