भारुड हा काव्यप्रकार कोणामुळे ओळखला जातो?

A. संत तुकाराम
B. संत ज्ञानेश्वर
C. संत एकनाथ
D. संत तुकडोजी महाराज

1 thought on “भारुड हा काव्यप्रकार कोणामुळे ओळखला जातो?”

Leave a Comment