भारत सरकारची ‘ उडान’ योजना कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे?

A. कर प्रणाली
B. शेतकरी कल्याण
C. नागरी उड्डाण
D. राष्ट्रीय सुरक्षा

1 Answer on “भारत सरकारची ‘ उडान’ योजना कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे?”

Leave a Comment