भारत आणि चीन यांच्या दरम्यात युद्ध कधी झाले होते?

A. 1955
B. 1962
C. 1970
D. 1978
20 October – 21 November 1962 – he yudh chin desh jiknkala hota

1 Answer on “भारत आणि चीन यांच्या दरम्यात युद्ध कधी झाले होते?”

Leave a Comment