भारतीय संविधान कोणत्या वर्षी अस्तित्वात आले?

A. 15 मे 1947
B. 26 जानेवारी 1950
C. 1 मे 1960
D. 26 नोव्हेंबर 1949

1 Answer on “भारतीय संविधान कोणत्या वर्षी अस्तित्वात आले?”

Leave a Comment