भारतीय संगीताचा पाया मानला जाणारा वैदिक काळातील ग्रंथ कोणता?

A. ऋग्वेद
B. यजुर्वेद
C. सामवेद
D. अथर्ववेद

1 Answer on “भारतीय संगीताचा पाया मानला जाणारा वैदिक काळातील ग्रंथ कोणता?”

Leave a Comment