भारतीय राज्यघटनेतील ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती कशाशी संबंधित आहे?

A. राज्य पुनर्निर्मिती
B. जीएसटी
C. स्थानिक स्वराज्य संस्था
D. मतदाराचे वयात फेरबदल

1 Answer on “भारतीय राज्यघटनेतील ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती कशाशी संबंधित आहे?”

Leave a Comment