भारतीय राज्यघटनेतील अस्पृश्यता नष्ट करण्यास संबंधित कलम कोणते?

A. 15
B. 16
C. 17
D. 18

1 Answer on “भारतीय राज्यघटनेतील अस्पृश्यता नष्ट करण्यास संबंधित कलम कोणते?”

Leave a Comment