भारतीय राज्यघटनेचा अर्थ लावताना…………. हा भाग आधारभूत व महत्त्वाचा आहे?

A. मूलभूत हक्क
B. मूलभूत कर्तव्य
C. मार्गदर्शक तत्त्वे
D. सरनामा

1 Answer on “भारतीय राज्यघटनेचा अर्थ लावताना…………. हा भाग आधारभूत व महत्त्वाचा आहे?”

Leave a Comment