भारतीय पठाराचे उत्तर व दक्षिण असे दोन भाग कोणत्या नदीमुळे पडले आहेत?

A. नर्मदा नदी
B. तापी नदी
C. गंगा नदी
D. गोदावरी नदी

1 Answer on “भारतीय पठाराचे उत्तर व दक्षिण असे दोन भाग कोणत्या नदीमुळे पडले आहेत?”

Leave a Comment