भारतीय जागतिक वारसा स्थळांमध्ये भारताचा समावेश कोणत्या वर्षी झाला आहे?

A. 2012 साली
B. 2013 साली
C. 2014 साली
D. 2015 साली

1 Answer on “भारतीय जागतिक वारसा स्थळांमध्ये भारताचा समावेश कोणत्या वर्षी झाला आहे?”

Leave a Comment