भारतीय घटना समितीच्या सदस्यांमध्ये खालीलपैकी कोणाचा समावेश करता येणार नाही?

A. मोहम्मद अब्दुल्ला
B. मौलाना आझाद
C. बॅरीस्टर जीना
D. आलादी अय्यर

1 Answer on “भारतीय घटना समितीच्या सदस्यांमध्ये खालीलपैकी कोणाचा समावेश करता येणार नाही?”

Leave a Comment