भारताला……. किलोमीटर लांबीची भू-सीमा लाभलेली आहे?

A. 14,300 किलोमीटर
B. 15,200 किलोमीटर
C. 16,500 किलोमीटर
D. 15,000 किलोमीटर

1 Answer on “भारताला……. किलोमीटर लांबीची भू-सीमा लाभलेली आहे?”

Leave a Comment