भारतामध्ये विद्युत ऊर्जा निर्मितीसाठी सर्वात जास्त वापरले जाणारा ऊर्जा स्त्रोत कोणता ?

A. सौरऊर्जा
B. जलऊर्जा
C. अणुऊर्जा
D. कोळसा

1 Answer on “भारतामध्ये विद्युत ऊर्जा निर्मितीसाठी सर्वात जास्त वापरले जाणारा ऊर्जा स्त्रोत कोणता ?”

Leave a Comment