भारतात स्वदेशी आंदोलनाला समर्थन करणाऱ्या ‘लाल बाल पाल’ त्रयीमध्ये हे नव्हते?

A. बाळ गंगाधर टिळक
B. बिपिन चंद्र पाल
C. लाल बहादूर शास्त्री
D. लाला लाजपत राय

1 Answer on “भारतात स्वदेशी आंदोलनाला समर्थन करणाऱ्या ‘लाल बाल पाल’ त्रयीमध्ये हे नव्हते?”

Leave a Comment