भारतातील पहिले इंग्रजी वर्तमानपत्र……. यांनी सुरू केले?

A. जेम्स ऑगस्टस हिकी
B. सर जॉन मार्शल
C. ऍलन ह्यूम
D. लोकमान्य टिळक

1 Answer on “भारतातील पहिले इंग्रजी वर्तमानपत्र……. यांनी सुरू केले?”

Leave a Comment