भारतातील पहिली अणुभट्टी खालीलपैकी कोणत्या नावाने ओळखली जाते ?

A. रोहिणी
B. वैशाली
C. अप्सरा मुंबई
D. कामिनी

1 Answer on “भारतातील पहिली अणुभट्टी खालीलपैकी कोणत्या नावाने ओळखली जाते ?”

Leave a Comment