भारतातील नवीन २०० च्या नोटेवर कशाचे चित्र आहे?

A. लाल किल्ला
B. सांची स्तूप
C. हम्पी
D. अलोरा लेणी

1 Answer on “भारतातील नवीन २०० च्या नोटेवर कशाचे चित्र आहे?”

Leave a Comment