भारतातील दूरसंचार क्रांतीचे जनक कोण आहेत?

A. डॉ. सॅम पित्रोदा
B. डॉ. विक्रम साराभाई
C. डॉ. विजय भटकर
D. डॉ. होमी जहांगीर भाभा

1 Answer on “भारतातील दूरसंचार क्रांतीचे जनक कोण आहेत?”

Leave a Comment