भारतातील कोणत्या शहराला “गुलाबी शहर? म्हटले जाते ?

A. जयपूर
B. उदयपूर
C. नागपुर
D. कानपूर

1 Answer on “भारतातील कोणत्या शहराला “गुलाबी शहर? म्हटले जाते ?”

Leave a Comment