भारतातील कोणत्या नदीला वृद्ध गंगा म्हणतात?

A. कृष्ण
B. नर्मदा
C. कावेरी
D. गोदावरी
Which river in India is also known as Old Ganga?

1 Answer on “भारतातील कोणत्या नदीला वृद्ध गंगा म्हणतात?”

  1. द्वीपकल्पीय नद्यांमध्ये गोदावरी नदीचा आकार आणि विस्तार मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे तिला अनेकदा वृद्ध गंगा म्हणून संबोधले जाते.

Leave a Comment