भारतातील कोणती पाणबुडी अणुशक्तीचा वापर करू शकते?

A. आय एन एस
B. आय एन एस अरिहंत
C. आयएनएस विराट
D. हायनेस शत्रूशंक

1 Answer on “भारतातील कोणती पाणबुडी अणुशक्तीचा वापर करू शकते?”

Leave a Comment